K prodeji, Jiné komer. prostory, Vražné

 
 
 
exkluzivně
 
Lokalita:
Vražné
 
 
Cena:
Info o ceně u RK
 
včetně služeb RK
 
Nabídněte prodejci Vaši cenu 
 
 

Nabízíme k prodeji stavební objekt, který je určen k demolici s pozemky o celkové evidované výměře 13407 m2 v obci Vražné - Hynčice. Soubor pozemků lze rozdělit na dvě až tři části dle grafického návrhu v inzerátu, kde konečné rozdělení a kupní cena bude dohodnuta na základě konkrétních poptávek. Usedlost přiléhá ke stávající tradiční zástavbě rodinných statků a dle platného územního plánu je v plochách "VL"- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (cca 6 245 m2) a "ZV" - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (cca 7 162 m2). Plochy lze změnou územního plánu uspořádat rovněž ve prospěch zastavitelných ploch bydlení s přesunutím plochy zeleně na sever k obecní komunikaci apod. VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - "VL": Hlavní využití: - stavby pro výrobu a skladování a zemědělskou výrobu a skladování Přípustné využití: - parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť - stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktura a služeb (ČSPHM, STK) - stavby veřejné nebo související technické infrastruktury - parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje - fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách - sběrné dvory - stavby drobné doprovodné a sakrální architektury, další zeleň, ...retenční a protierozní opatření Podmíněně přípustné využití: - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – administrativa..., obchody... - ubytování pro majitele, správce nebo nájemce... o velikosti 1 b.j. - stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení - záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací...nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku... Nepřípustné využití: - všechny stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím. Podmínky prostorového uspořádání: - zástavba do 3 běžných nadzemních podlaží a podkroví - Koeficient zastavění plochy KZP=0,7 - Koeficient zeleně KZZ=0,3 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - "ZV": Hlavní využití: - parky a další veřejná zeleň Přípustné využití: - veřejná prostranství, včetně dětských hřišť - stavby veřejné nebo související dopravní a technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: - Technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hygienická zařízení, ekologická a informační centra Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím - oplocení Plochu ZV lze změnou územního plánu redukovat ve prospěch zastavitelných ploch nebo změnit její využití například na: ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - "ZS" v rozsahu až 9 641 m2: Hlavní využití: - zejména zahrady, záhumenky, obvykle oplocené Přípustné využití: - drobné stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené... - parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť - veřejná prostranství - stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktury nebo technické infrastruktury - stavby drobné doprovodné a sakrální architektury další zeleň... retenční a protierozní opatření. Další informace Vám sdělí makléř nabídky.

 
zobrazit více
 
 
 


Doplňující informace:

ID inzerátu ESO: 3831829
Inzerát vydán: 14.09.2020
Inzerát aktualizován: 24.09.2023
ID zakázky v RK: 247768
Budova je z: Cihla
Stav: Před rekonstrukcí
Umístění: Před rekonstrukcí
Užitná plocha: 2764 m2
Zastavěná plocha: 2764 m2
Energetická náročnost budovy:
G - Mimořádně nehospodárná
 
 

 

Bleskový dotaz makléři

K prodeji, Jiné komer. prostory, Vražné

Text dotazu *
Váš telefon *
Váš e-mail
Zobrazit kontaktní informace
Odeslat
 
 
 
 

Ve schránce je 0 inzerátů.

zobrazit celou schránku
 
 

Nalezli jsme dalších 4 nemovitostí v podobné ceně.

 
 
reklama